برچسب: ژاپنی

نمایش به صورت

گفت‌وگو با مدیر رادیوی ژاپنی

۰۷ آبان ۱۳۹۶

مصاحبه اختصاصی با بریتنی موری تازه مسلمان آمریکایی

۲۵ تیر ۱۳۹۶

مایا رهیافته ای از سرزمین آفتاب تابان

۱۲ شهریور ۱۳۹۵

اسلام شناس پرآوازه و اولین مترجم قرآن به زبان ژاپنی

۱۳ تیر ۱۳۹۵

ماجرای مسلمان شدن دختر ژاپنی از زبان خودش

۱۲ تیر ۱۳۹۵

مرد تازه مسلمان ژاپنی به زیارت شهدای بهشت زهرا رفت

۱۵ فروردین ۱۳۹۵

با رعایت حجاب ، احساس شادمانی و نشاط می کردم

۲۶ بهمن ۱۳۹۴

فیلم / اذان خواندن در گوش بانوی تازه مسلمان ژاپنی

۲۱ مهر ۱۳۹۴

عکس / مرحوم اسماعیل ناکایاما شاگرد ژاپنی علامه جعفری اوایل دهه 50

۲۵ مرداد ۱۳۹۴

گفتگوی حوزه نیوز با (اتسکو) فاطمه هوشینو تازه مسلمان و مترجم ژاپنی

۱۸ مرداد ۱۳۹۴