برچسب: مبلغ اسلام

نمایش به صورت

چهارمین دوره شیعه‌شناسی دردانشگاه پالرمو،

۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

اولین کنگره جهان سازی یکتاپرستی

۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

شیعیان دربرزیل حضور فعالی دارند

۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

ارائه خدمات درمانی رایگان به نیازمندان مسلمان و غیر مسلمان در مجتمع مسجد چارلستون

۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

گفتگوی روحانیون زبان دان اصفهانی با توریستهای خارجی در مسجد شیخ لطف الله

۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

هفته «معنویت» در دانشگاه شیکاگو

۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

راه اندازی کمپینی به نام «مسلمانان علیه گرسنگی» توسط یک مهندس مسلمان

۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

برنامه روز درهای باز مساجد برای زدودن تصورات نادرست در مورد اسلام و مسلمانان

۳۱ فروردین ۱۳۹۶

دانش‌آموز ایرانی و معرفی اسلام در دانشگاه آمریکایی

۳۱ فروردین ۱۳۹۶

مراتب حب امیرالمومنین(علیه السلام)

۳۰ فروردین ۱۳۹۶