برچسب: قرآن

نمایش به صورت

استقبال مسلمانان و غیر مسلمانان از برنامه‌های اسلامی

۰۳ خرداد ۱۳۹۶

مترجم قرآن انگلیسی‌تبار دار فانی را وداع گفت

۰۳ خرداد ۱۳۹۶

چرایی تغییر قبله به سمت کعبه

۰۲ خرداد ۱۳۹۶

ترجمه قرآن در زبان مردم جاری نیست

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

چه کسی مقدار آیات یک سوره و نام سوره ها را معین کرده است؟ و به چه دلیلی این اسامی را معین کرده است؟

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

گذاشتن آیات قرآن یا بیاناتی در خصوص خدا «مخالف قانون» می‌باشد

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

از ابتدای ماه مبارک رمضان راه‌اندازی رادیو ترتیل برای نخستین بار در جهان اسلام

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

داستان مسلمان شدن جوان آلمانی

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

قرآن تنها کتابی است که شباهت بین ادیان را نشان می‌دهد

۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

تولید نرم‌افزار «قرآن را تجربه کن»

۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۶