برچسب: فهیمه نیکو منظر

نمایش به صورت

دختران با حجاب کاری از فهیمه نیکو منظر

۲۴ مهر ۱۳۹۶

تصویر سازی علی اصغر / اثر فهیمه نیکو منظر

۰۶ مهر ۱۳۹۶

ز کودکی خادم این تبار محترمم…

۰۵ مهر ۱۳۹۶

تصویرسازی / خورشید خانم (2)

۱۴ مرداد ۱۳۹۶

مجموعه تصویرسازی های گرافیکی خورشید خانم ، با موضوع حجاب

۰۱ مرداد ۱۳۹۶

مجموعه پوسترهای زاد روز شهید ادواردو آنیلی

۲۱ خرداد ۱۳۹۶

طرح های زیبا برای حجاب اثر فهیمه نیکو منظر

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

رونمایی از جدیدترین تصویرسازی شهید ادواردو آنیلی و تقدیر از خالق این تصاویر + عکس

۲۴ آبان ۱۳۹۵

مدافعان حرم / اثر فهیمه نیکو منظر

۲۷ مهر ۱۳۹۵

تصویر سازی / شهید ادواردو آنیلی

۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۵