برچسب: فرانسه

نمایش به صورت

غربی‌ها خوب می‌دانند تشیع حرف و تئوری ارزشمند برای ارائه دارد

۰۲ مهر ۱۳۹۶

در پی شناخت بهتر و بیشتر خداوند بودم

۲۹ شهریور ۱۳۹۶

مخالفت با تعیین استاندارد حلال توسط یک نهاد غیر دینی

۲۹ شهریور ۱۳۹۶

تدوین استاندارد غذای حلال در فرانسه

۲۸ شهریور ۱۳۹۶

روایت حاجی فرانسوی از چگونگی تشرفش به اسلام

۲۴ شهریور ۱۳۹۶

در ابتدا به ادیان آسمانی اعتقادی نداشتم، اما به وجود خداوند ایمان داشتم

۱۴ شهریور ۱۳۹۶

 مسلمان شدن یکی از برادران کمال کورسل

۳۰ مرداد ۱۳۹۶

افزایش تعداد مساجد و کاهش تعداد کلیساها در فرانسه

۱۸ مرداد ۱۳۹۶

کمیک استریپ / به مسلمان بودنم افتخار میکنم

۰۵ مرداد ۱۳۹۶

نظر مرحوم محمد علی کلی درباره حجاب

۲۴ تیر ۱۳۹۶