برچسب: رهيافتگان

نمایش به صورت

نشست تخصصی «اسلام؛ رحمه‌للعالمین» در اندونزی

۰۴ خرداد ۱۳۹۶

راه اندازی موسسه اسلامی در دیربورن میشیگان،

۰۴ خرداد ۱۳۹۶

افتتاح بزرگترین مدرسه اسلامی فیلیپین

۰۴ خرداد ۱۳۹۶

حرکت زیبای فلافل‌فروش برای ترویج حفظ قرآن

۰۳ خرداد ۱۳۹۶

برنامه ای برای شناخت واگاهی در مورد اسلام

۰۲ خرداد ۱۳۹۶

نماز رفع فقر و تنگدستی

۰۱ خرداد ۱۳۹۶

تبیین حقوق شهروندی مهاجران مسلمان

۰۱ خرداد ۱۳۹۶

تشکلی با نام «درباره اسلام بپرس» به منظور آگاهی رسانی اسلامی

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

شهادتین زن مسیحی در مسجد همدانیها

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

از ۶۵ میلیون نفر جمعیت بریتانیا، ۳ میلیون نفر، معادل ۴ درصد، مسلمانند

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶