برچسب: تبليغ

نمایش به صورت

برگزاری اولین جشنواره فرهنگی میراث مسلمانان

۳۱ شهریور ۱۳۹۶

نمایشگاه «اسلام بخشی از تاریخ اروپا»تأثیر اسلام در توسعه اروپا

۳۱ شهریور ۱۳۹۶

نمایشگاه «کسب و کار حلال»

۳۱ شهریور ۱۳۹۶

برگزاری نشست گفت‌وگوی «مسلمانان آمریکا»

۳۱ شهریور ۱۳۹۶

ما در تلاش هستیم که صنعت گردشگری حلال را در کشور گسترش دهیم

۳۰ شهریور ۱۳۹۶

تمام خانواده جوان هندی که برای اسلام آوردن به قتل رسیده بود، مسلمان شدند

۳۰ شهریور ۱۳۹۶

راه اندازی طرح آموزشی برای متخصصان بازار حلال

۳۰ شهریور ۱۳۹۶

نقشه جامع از ادبیات شیعه نداریم

۳۰ شهریور ۱۳۹۶

صحیفه سجادیه مدرسه عرفان است

۲۹ شهریور ۱۳۹۶

مخالفت با تعیین استاندارد حلال توسط یک نهاد غیر دینی

۲۹ شهریور ۱۳۹۶