برچسب: تازه مسلمان مسيحي

نمایش به صورت

نامه‌ای از‌ ادواردو‌ آنـیلی‌ که نشان دهنده مظلومیت اوست

۲۵ مهر ۱۳۹۶

تبدیل کلیسا به مسجد توسط اسقف تازه مسلمان

۲۳ مهر ۱۳۹۶

ادواردو هیچ ربطی‌ به فاطیما ندارد

۱۵ مهر ۱۳۹۶

حکایت یک مسیحی تازه‌مسلمان شده از خدمت به پدر و مادر مسیحی‌اش

۱۲ مهر ۱۳۹۶

اسلام آوردن دکتر برابین کوپر استرالیایی

۲۵ شهریور ۱۳۹۶

روایت حاجی فرانسوی از چگونگی تشرفش به اسلام

۲۴ شهریور ۱۳۹۶

نانا،رهیافته تازه مسلمان آلمانی

۲۳ شهریور ۱۳۹۶

درهای رحمت خداوند همیشه باز است…

۱۱ شهریور ۱۳۹۶

مسلمان شدن مرد مسیحی به دعوت حضرت معصومه

۰۷ شهریور ۱۳۹۶

قرآن در کفن مرد رهیافته ارمنی

۰۳ شهریور ۱۳۹۶