برچسب: تازه‌ مسلمانان

نمایش به صورت

جوان مسیحی در رشت شهادتین گفت و مسلمان شد

۲۴ مرداد ۱۳۹۶

زن تازه مسلمان: اسلام منطق دارد. در مسیحیت باید کورکورانه عقایدی را بپذیری

۲۴ مرداد ۱۳۹۶

بعد از 8 سال مطالعات مذهبی آگاهانه به این مطلب پی بردم که اسلام حقیقت ناب است

۲۱ مرداد ۱۳۹۶

اشراف زاده انگلیسی چگونه اسلام آورد؟

۲۱ مرداد ۱۳۹۶

آنانتا جلیل: دلیل اصلی خلقت پرستش خدا است

۲۱ مرداد ۱۳۹۶

روایت تشرف تازه مسلمانان به حرم امام رضا (علیه السلام)؛ چشمانی که اولین بار حرم را می دیدند!

۱۷ مرداد ۱۳۹۶

دختران راهی دیگر: سرگذشت زنان آمریکایی که اسلام را پذیرفته اند

۱۶ مرداد ۱۳۹۶

ماجرای مسلمان شدن ژاکلین دختر مسیحی توسط شهیدمجتبی علمدار

۰۸ مرداد ۱۳۹۶

راه اندازی رسانه برای معرفی اسلام توسط مسلمانان انگلیس

۲۹ تیر ۱۳۹۶

حضرت حمزه عموی پیامبر چگونه مسلمان شد؟

۲۱ تیر ۱۳۹۶