برچسب: انگلیس

نمایش به صورت

مترجم قرآن انگلیسی‌تبار دار فانی را وداع گفت

۰۳ خرداد ۱۳۹۶

از ۶۵ میلیون نفر جمعیت بریتانیا، ۳ میلیون نفر، معادل ۴ درصد، مسلمانند

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

بسیاری تصور می‌کنند که زنان مسلمان به اکراه حجاب به سر می‌کنند ولی این حقیقت ندارد

۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

برگزاری نمایشگاه سبک زندگی اسلامی

۲۹ فروردین ۱۳۹۶

فعالیت نخستین مؤسسه «فن‌آوری مالی اسلامی»

۲۳ فروردین ۱۳۹۶

برگزاری نمایشگاه ترجمه قرآن در شهر «هادرزفیلد» انگلیس

۲۲ فروردین ۱۳۹۶

آموزش معارف اسلامی در مسجد «بارتون»

۲۱ فروردین ۱۳۹۶

برپایی نمایشگاه سبک زندگی اسلامی

۲۱ فروردین ۱۳۹۶

اسلام به تمام پرسشهایم پاسخ داد، بهترین پاسخ اسلام، ایمان به خداوند یکتا بود

۲۰ فروردین ۱۳۹۶

مرکز اسلامی «باب العلم» مسجدی در شهر لیدز

۱۴ فروردین ۱۳۹۶