برچسب: امریکا

نمایش به صورت

برگزاری نمایشگاه آشنایی با فرهنگ‌های اسلامی دور و نزدیک

۰۲ فروردین ۱۳۹۶

کمپین جمع آوری امضای اینترنتی برای برداشته شدن اسامی اسلامی از روی پیاده‌روهای نیویورک

۰۱ فروردین ۱۳۹۶

تور هنری پخش و نمایش فیلم‌های اسلامی و شرقی برای مبارزه با اسلام‌هراسی

۳۰ اسفند ۱۳۹۵

شورای ملی مسلمانان کانادا نسبت به افزایش اسلام‌هراسی هشدار داد

۳۰ اسفند ۱۳۹۵

چرا مسلمان شدم؟

۲۸ اسفند ۱۳۹۵

خداگریزی در اندیشه وین دایر

۲۸ اسفند ۱۳۹۵

مراسم «روز درهای باز» در ۱۶ مسجد در سرتاسر ایالت ماساچوست آمریکا

۲۷ اسفند ۱۳۹۵

هفته «آگاهی‌بخشی اسلام»

۲۶ اسفند ۱۳۹۵

تولید عروسک‌هایی با نشان «Hello Hijab»(سلام بر حجاب)

۲۵ اسفند ۱۳۹۵

مراسم «درهای باز»در مرکز اسلامی شهر فورت کالینز

۲۴ اسفند ۱۳۹۵