برچسب: امریکا

نمایش به صورت

برگزاری دومین مراسم درهای باز مساجد در مرکز اسلامی سگینو

۲۹ شهریور ۱۳۹۶

نژادپرستی واقعیت جاری در آمریکا

۲۸ شهریور ۱۳۹۶

عمق درک یک تازه‌مسلمان از اسلام

۲۸ شهریور ۱۳۹۶

برگزاری نشست میان ادیانی «آشنایی با اسلام»

۲۷ شهریور ۱۳۹۶

اهدای گل مسلمانان برای نشان دادن پیام صلح و دوستی اسلام

۲۷ شهریور ۱۳۹۶

شاهزاده های مشکی پوش

۲۶ شهریور ۱۳۹۶

راه اندازی برنامه «مشاوره نویسندگی آن‌لاین»

۲۶ شهریور ۱۳۹۶

برگزاری نمایشگاه حجاب در موزه هنرهای معاصر یوتا

۲۶ شهریور ۱۳۹۶

تأسیس مرکز مطالعات اسلامی «بیان» ، آموزش اسلام به صورت آکادمیک

۲۳ شهریور ۱۳۹۶

برگزاری جشنواره فرهنگی اسلامی در ایالت‌های نیواینگلند آمریکا

۲۳ شهریور ۱۳۹۶