برچسب: امریکا

نمایش به صورت

لورنا ؛دختر رهبر مافیای مواد مخدر کلمبیا که مسلمان شد!

۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

اولین کنگره جهان سازی یکتاپرستی

۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

شیعیان دربرزیل حضور فعالی دارند

۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

نمایشگاهی از مجموعه آثار هنر اسلامی «کیار» در موزه «دالاس»

۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

ارائه خدمات درمانی رایگان به نیازمندان مسلمان و غیر مسلمان در مجتمع مسجد چارلستون

۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

هفته «معنویت» در دانشگاه شیکاگو

۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

راه اندازی کمپینی به نام «مسلمانان علیه گرسنگی» توسط یک مهندس مسلمان

۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

دانش‌آموز ایرانی و معرفی اسلام در دانشگاه آمریکایی

۳۱ فروردین ۱۳۹۶

نمایشگاه مجموعه هنرهای اسلامی در موزه «دالاس» آمریکا

۳۰ فروردین ۱۳۹۶

برنامه‌ هفته «آگاهی‌بخشی اسلام»دانشگاه «کنت» آمریکا

۳۰ فروردین ۱۳۹۶