دسته: گزارش

نمایش به صورت

ضرورت گفت‌وگو میان معتقدین به ادیان و دین‌ناباوران

۲۴ فروردین ۱۳۹۶

میزبان «با همسایه مسلمان خود دیدار کنید» با شرکت ۱۰۰ شهروند آمریکایی

۲۳ فروردین ۱۳۹۶

پینخاس گلداشمیت خواستار همبستگی با مسلمانان شد

۲۳ فروردین ۱۳۹۶

عکس / محل میلاد امام علی علیه السلام

۲۲ فروردین ۱۳۹۶

برگزاری نمایشگاه ترجمه قرآن در شهر «هادرزفیلد» انگلیس

۲۲ فروردین ۱۳۹۶

شیعیان خوجه هند، تاریخچه

۲۱ فروردین ۱۳۹۶

گفتگو با اعضای شرکت کننده در نشست مقام زن در سازمان ملل-نیویورک

۲۱ فروردین ۱۳۹۶

نقاشی زیبای «پدر»

۲۱ فروردین ۱۳۹۶

تصاویر / سیر زندگی شهیدایت الله صدر

۲۰ فروردین ۱۳۹۶

یکی از اهداف انجمن اسلامی لیهای ولی ،معرفی اسلام به دانش آموزان است

۲۰ فروردین ۱۳۹۶