دسته: گزارش

نمایش به صورت

این روز با نام «از مسجد من بازدید کنید» است

۱۷ بهمن ۱۳۹۵

کتب روسی با موضوع قرآن‌شناسی

۱۷ بهمن ۱۳۹۵

صفات مورد تأکید قرآن؛ از نگاه استاد آمریکایی

۱۷ بهمن ۱۳۹۵

نمی توانستم این عقیده را که مسیح پیامبر نیست و خدا هست را بپذیرم

۱۶ بهمن ۱۳۹۵

حجاب فرهنگ اعراب یا مد نیست که بانوان مسلمان بخواهند از پوشیدن آن امتناع بورزند

۱۵ بهمن ۱۳۹۵

اطلاع‌رسانی بهترین راه برای مقابله با کلیشه‌های منفی علیه زنان مسلمان است

۱۵ بهمن ۱۳۹۵

سری کتب «اسلام‌شناسی و شرق‌شناسی» با حمایت بنیاد مطالعات اسلامی روسیه

۱۵ بهمن ۱۳۹۵

حجاب نماد تعهد زن مسلمان به ایمانش

۱۵ بهمن ۱۳۹۵

برگزاری روز جهانی حجاب برای اولین‌بار در دانشگاه میامی

۱۴ بهمن ۱۳۹۵

همایش «همزیستی ادیان با نگاهی به معارف رضوی» در تانزانیا

۱۴ بهمن ۱۳۹۵