دسته: گزارش

نمایش به صورت

اهدای قرآن و گل به بازدیدکنندگان از مسجد انگلیس

۱۹ بهمن ۱۳۹۵

همبستگی و وحدت پیام‌ روز درهای باز؛ مسجد «اقرأ»

۱۹ بهمن ۱۳۹۵

ساخت مستندتلویزیونی «سلام» با هدف ایجاد شناخت بهتر نسبت به دین،

۱۹ بهمن ۱۳۹۵

استقبال غیرمسلمانان از مراسم درهای باز مسجد فلوریدا

۱۹ بهمن ۱۳۹۵

مرکز اسلامی مسکو ؛منبری برای تبلیغ معارف اسلامی

۱۹ بهمن ۱۳۹۵

دانشگاه الزهراء ؛تنها دانشگاه ویژه زنان در ایران است که حدود ده هزار دانشجوی زن را در خود جای داده

۱۸ بهمن ۱۳۹۵

بسیاری از مردم، برای خرید املاک و مستغلات، سرمایه‌گذاری اسلامی را ترجیح می‌دهند

۱۸ بهمن ۱۳۹۵

این روز با نام «از مسجد من بازدید کنید» است

۱۷ بهمن ۱۳۹۵

کتب روسی با موضوع قرآن‌شناسی

۱۷ بهمن ۱۳۹۵

صفات مورد تأکید قرآن؛ از نگاه استاد آمریکایی

۱۷ بهمن ۱۳۹۵