دسته: گزارش

نمایش به صورت

بنت الهدی صدر : زنی که پرچمدار ایستادگی در مقابل ظلم و ستم شد…

۱۶ اسفند ۱۳۹۵

«سرزمین آشتی» یا «برونئی دارالسلام»

۱۶ اسفند ۱۳۹۵

سه نظرسنجی درباره حجاب در مدارس روسیه

۱۶ اسفند ۱۳۹۵

جلسه بحث و سخنرانی با عنوان «مبانی اولیه اسلام»

۱۶ اسفند ۱۳۹۵

اسلام دینی است که از سوی مقامات مجارستان به رسمیت شناخته شده است

۱۵ اسفند ۱۳۹۵

کمپینی برای مبارزه با اسلام هراسی

۱۵ اسفند ۱۳۹۵

همایش محیط زیست در اسلام و مسیحیت

۱۵ اسفند ۱۳۹۵

طرح / فاطمیه حضرت زهرا

۱۴ اسفند ۱۳۹۵

شعار «مسلمانان همسایگان ما هستند» از سوی کلیسای آمریکایی

۱۴ اسفند ۱۳۹۵

افتتاح سامانه زیارت نیابتی حرم حضرت عبدالعظیم

۱۴ اسفند ۱۳۹۵