دسته: گزارش

نمایش به صورت

انتخاب مشاور برای امور مسلمانان دردانشگاه کرنل نیویورک

۰۷ شهریور ۱۳۹۶

جشن «روز میراث اسلامی» در کانادا

۰۶ شهریور ۱۳۹۶

برگزاری نمایشگاه اسلام درمسجد «ویمبلدون» لندن؛

۰۶ شهریور ۱۳۹۶

توصیف جالب مدیر «کورئیس» از زیارت بارگاه رضوی

۰۵ شهریور ۱۳۹۶

«بررسی تطبیقی ادیان جهان: قرآن و انجیل»

۰۵ شهریور ۱۳۹۶

تلاش شرکت‌های کره‌ای برای جذب گردشگران مسلمان

۰۵ شهریور ۱۳۹۶

فراخوان مقاله کمبریج با موضوع «اسلام در اروپا»

۰۵ شهریور ۱۳۹۶

افتتاح کرسی «تمدن اسلامی»توسط سازمان آیسسکو،

۰۵ شهریور ۱۳۹۶

سازماندهی برنامه‌های ضد اسلام هراسی توسط مسلمانان «مانیتوبا» کانادا

۰۵ شهریور ۱۳۹۶

انتشار رمان تصویری در مبارزه با تعصبات ضداسلامی

۰۳ شهریور ۱۳۹۶