دسته: گزارش

نمایش به صورت

راه اندازی سایت ویکی‌حدیث

۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

مجموعه‌ی طرح‌های فلاندن و کوست از شهر قم

۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

برای شناخت اسلام به شهرهای مذهبی قم و مشهد رفتم

۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

معرفی شیعه به عنوان قرائت مقبول از اسلام در آلمان

۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

تحقیقات نشان می‌دهد که اکثریت مردم آمریکا چیزی در مورد اسلام نمی‌دانند

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

عدم شناخت ادیان از بزرگترین دلایل ایجاد کلیشه‌های منفی است

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

نمایشگاه «آمریکا تا زنگبار: آشنایی با فرهنگ‌های اسلامی دور و نزدیک»

۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

زنان مسلمان محجبه در آلمان به اشکال مختلف هر روزه در معرض تبعیض قرار می‌گیرند

۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

قرآن تنها کتابی است که شباهت بین ادیان را نشان می‌دهد

۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

گرایش مردم به طرف دین در لهستان

۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶