دسته: گزارش

نمایش به صورت

برگزاری نمایشگاه ترجمه قرآن در شهر «هادرزفیلد» انگلیس

۲۲ فروردین ۱۳۹۶

شیعیان خوجه هند، تاریخچه

۲۱ فروردین ۱۳۹۶

گفتگو با اعضای شرکت کننده در نشست مقام زن در سازمان ملل-نیویورک

۲۱ فروردین ۱۳۹۶

نقاشی زیبای «پدر»

۲۱ فروردین ۱۳۹۶

تصاویر / سیر زندگی شهیدایت الله صدر

۲۰ فروردین ۱۳۹۶

یکی از اهداف انجمن اسلامی لیهای ولی ،معرفی اسلام به دانش آموزان است

۲۰ فروردین ۱۳۹۶

اسلام به تمام پرسشهایم پاسخ داد، بهترین پاسخ اسلام، ایمان به خداوند یکتا بود

۲۰ فروردین ۱۳۹۶

دوره آموزشی گفت‌وگوی بین ادیان اسلام و مسیحیت

۱۹ فروردین ۱۳۹۶

کتاب “راهنمای توریسم ایران” در راستای معرفی ایران به فرانسه زبانان جهان چاپ شده

۱۹ فروردین ۱۳۹۶

توصیه لقمان حکیم به پسرش درباره توکل و اعتماد به خدا

۱۸ فروردین ۱۳۹۶