دسته: اخبار

نمایش به صورت

همایش «مجتهده امین و شهیده بنت الهدی صدر» در عراق

۲۶ مهر ۱۳۹۶

برنامه ای با نام «ملاقات با همسایگان مسلمان: پل زدن میان فرهنگ‌ها با غذا و گفت‌وگو»

۲۶ مهر ۱۳۹۶

برگزاری کمپین شناخت مسلمان روهینگیا

۲۶ مهر ۱۳۹۶

افزایش رستوران‌های «حلال»

۲۶ مهر ۱۳۹۶

کمپینی با عنوان «سفر امن‌تر برای همه» و «ما در کنار هم می‌ایستیم» در لندن

۲۶ مهر ۱۳۹۶

نقدی بر رفتار نژادپرستانه جامعه آلمان با زنان مسلمان

۲۵ مهر ۱۳۹۶

مستند «از مسجد مجاور دیدن کنید»

۲۵ مهر ۱۳۹۶

مراسم درهای باز مساجد، تحت عنوان «از مسجد ما بازدید کنید»

۲۵ مهر ۱۳۹۶

فعالیت های نخستین هیئت مذهبی انگلیسی‌زبانان مقیم تهران

۲۵ مهر ۱۳۹۶

نامه‌ای از‌ ادواردو‌ آنـیلی‌ که نشان دهنده مظلومیت اوست

۲۵ مهر ۱۳۹۶