دسته: اخبار

نمایش به صورت

با توجه به تبلیغات سوء رسانه‌های غربی، تمایلی به شناخت این دین نداشتم

۳۱ مرداد ۱۳۹۶

من به دنبال دینی بودم که بتوان کتاب آن را یاد گرفت و قرائت کرد و به آن معتقد بود.

۳۱ مرداد ۱۳۹۶

برگزاری مراسم درهای باز در نخستین مسجد «سنت پیتر» آمریکا

۳۱ مرداد ۱۳۹۶

گردهمایی رهبران دینی مسلمانان و مسیحیان «سنت کلاود» آمریکا

۳۱ مرداد ۱۳۹۶

مبارزه با اسلام‌هراسی و سوءبرداشت‌های ضدحجاب با کمک گرفتن از کمیک‌ها و کاریکاتور

۳۱ مرداد ۱۳۹۶

آموزش اسلام در شبکه پربیننده ایان تی‌وی قرقیزستان

۳۰ مرداد ۱۳۹۶

نمایشگاه محصولات حلال در برونئی

۳۰ مرداد ۱۳۹۶

ساخت دانشگاه قرآن

۳۰ مرداد ۱۳۹۶

 مسلمان شدن یکی از برادران کمال کورسل

۳۰ مرداد ۱۳۹۶

برخورد صمیمی پروفسور فلسفه آمریکایی

۳۰ مرداد ۱۳۹۶