دسته: مبلغین

نمایش به صورت

کمپینی با عنوان «سفر امن‌تر برای همه» و «ما در کنار هم می‌ایستیم» در لندن

۲۶ مهر ۱۳۹۶

مستند «از مسجد مجاور دیدن کنید»

۲۵ مهر ۱۳۹۶

مراسم درهای باز مساجد، تحت عنوان «از مسجد ما بازدید کنید»

۲۵ مهر ۱۳۹۶

فعالیت های نخستین هیئت مذهبی انگلیسی‌زبانان مقیم تهران

۲۵ مهر ۱۳۹۶

برنامه گفتگوی بین ادیان با محوریت معرفی اصول اسلام

۲۴ مهر ۱۳۹۶

برگزاری نمایشگاه روز میراث اسلامی در مانیتوبا

۲۴ مهر ۱۳۹۶

روز درهای بازبا هدف ایجاد اتحاد میان مردم با پیشینه‌های دینی و اعتقادی مختلف

۲۴ مهر ۱۳۹۶

قرآنی که برای نوجوانان ترجمه شده است

۲۴ مهر ۱۳۹۶

نشست علمی بررسی مبانی اندیشه‏ اجتماعی اسلام

۲۳ مهر ۱۳۹۶

دو عروسک به نام زینب و محسن

۲۲ مهر ۱۳۹۶