دسته: مبلغین

نمایش به صورت

انتشار رمان تصویری در مبارزه با تعصبات ضداسلامی

۰۳ شهریور ۱۳۹۶

راه اندازی رستورانی به نام فرمانده در تهران

۰۳ شهریور ۱۳۹۶

ساخت مرکز اسلامی بزرگ در سوئیس

۰۳ شهریور ۱۳۹۶

برگزاری نمایشگاه عکس مساجد باستانی چین

۰۳ شهریور ۱۳۹۶

وزیری که اصفهان را اهل البیتی کرد

۰۲ شهریور ۱۳۹۶

تولیدنرم‌افزار با نام «اسلاموجی» (ایموجی اسلامی)

۰۲ شهریور ۱۳۹۶

ایجادشاخه سرمایه گذاری حلال به منظور تعامل با مسلمانان درکانادا

۰۲ شهریور ۱۳۹۶

برگزاری مراسم درهای باز در نخستین مسجد «سنت پیتر» آمریکا

۳۱ مرداد ۱۳۹۶

گردهمایی رهبران دینی مسلمانان و مسیحیان «سنت کلاود» آمریکا

۳۱ مرداد ۱۳۹۶

مبارزه با اسلام‌هراسی و سوءبرداشت‌های ضدحجاب با کمک گرفتن از کمیک‌ها و کاریکاتور

۳۱ مرداد ۱۳۹۶