دسته: مبلغین

نمایش به صورت

جشن مسلمانان در ممفیس

۱۶ اسفند ۱۳۹۵

کسی که حق الناس بر گردنش هست باید چکار کند؟

۱۶ اسفند ۱۳۹۵

جلسه بحث و سخنرانی با عنوان «مبانی اولیه اسلام»

۱۶ اسفند ۱۳۹۵

تبدیل کافه موسیقی وتمور ویسل به یک مرکز اسلامی

۱۵ اسفند ۱۳۹۵

کمپینی برای مبارزه با اسلام هراسی

۱۵ اسفند ۱۳۹۵

همایش محیط زیست در اسلام و مسیحیت

۱۵ اسفند ۱۳۹۵

طرح / فاطمیه حضرت زهرا

۱۴ اسفند ۱۳۹۵

شعار «مسلمانان همسایگان ما هستند» از سوی کلیسای آمریکایی

۱۴ اسفند ۱۳۹۵

حکم دریافت هدایایی که به مأموران خرید ادارات می دهند

۱۴ اسفند ۱۳۹۵

افتتاح سامانه زیارت نیابتی حرم حضرت عبدالعظیم

۱۴ اسفند ۱۳۹۵