دسته: مبلغین

نمایش به صورت

معرفی شیعه به عنوان قرائت مقبول از اسلام در آلمان

۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

اهدای کتابخانه شخصی استاد دانشگاه امریکا

۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

تحقیقات نشان می‌دهد که اکثریت مردم آمریکا چیزی در مورد اسلام نمی‌دانند

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

عدم شناخت ادیان از بزرگترین دلایل ایجاد کلیشه‌های منفی است

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

کمپین آگاهی حقوق شخصی اسلامی

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

اقدام به راه اندازی یک درمانگاه رایگان و مرکز امدادی و فرهنگی دریکی از مساجد آمریکا

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

نشست «بانوان برجسته در قرآن» در کلیسای پنسیلوانیا

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

نمایشگاه «آمریکا تا زنگبار: آشنایی با فرهنگ‌های اسلامی دور و نزدیک»

۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

همایش «نقش زنان در ساخت جامعه از دیدگاه اسلام»

۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

را‌ه‌اندازی اپلیکیشن بحث وگفتگوی مسلمانان

۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶