دسته: مبلغین

نمایش به صورت

جزیره‌ای با خانه‌های رو به قبله

۲۰ بهمن ۱۳۹۵

نمایشگاه با هدف عرصه محصولات حلال شرکت‌های روسی

۲۰ بهمن ۱۳۹۵

بررسی اشتراکات قرآن و انجیل در مسجد انگلیس

۲۰ بهمن ۱۳۹۵

اهدای قرآن و گل به بازدیدکنندگان از مسجد انگلیس

۱۹ بهمن ۱۳۹۵

همبستگی و وحدت پیام‌ روز درهای باز؛ مسجد «اقرأ»

۱۹ بهمن ۱۳۹۵

ساخت مستندتلویزیونی «سلام» با هدف ایجاد شناخت بهتر نسبت به دین،

۱۹ بهمن ۱۳۹۵

استقبال غیرمسلمانان از مراسم درهای باز مسجد فلوریدا

۱۹ بهمن ۱۳۹۵

مرکز اسلامی مسکو ؛منبری برای تبلیغ معارف اسلامی

۱۹ بهمن ۱۳۹۵

گفت‌و‌گو با روحانی مبلغ و فعال فرهنگی میانماری ایران شیعیان میانمار را فراموش کرده است

۱۸ بهمن ۱۳۹۵

باج افزارها و دختر نابینایی که تسلیم نشد

۱۸ بهمن ۱۳۹۵