دسته: مبلغین

نمایش به صورت

تأکید بر ادغام گروه‌های اسلامی

۱۴ تیر ۱۳۹۶

امین آل هانی نماد یک امت بود

۱۳ تیر ۱۳۹۶

خواهران روشندل الجزایری و حفظ قرآن در اوج محرومیت

۱۳ تیر ۱۳۹۶

برگزاری دوره آموزش چگونگی تدریس آموزه های اسلام به معلمان

۱۳ تیر ۱۳۹۶

گفتگوی دینی با موضوع “دین و محیط زیست”

۱۱ تیر ۱۳۹۶

برگزاری کمپین با عنوان «اسلام را از منبع آن بشناسید»

۱۱ تیر ۱۳۹۶

تولید نرم افزار آموزش نماز شیعی به زبان فرانسوی

۰۹ تیر ۱۳۹۶

طرح تابستانی «قرآن، کتاب زندگی» از دهم تیر

۰۹ تیر ۱۳۹۶

گسترش کمپین خیریه غذایی در سراسر کانادا

۰۹ تیر ۱۳۹۶

گرایش جوانان بوسنیایی به تفکرات امام خمینی

۰۸ تیر ۱۳۹۶