دسته: مصاحبه

نمایش به صورت

گفت وگو با رحیما پترو، مبلغ اسلام

۰۴ مرداد ۱۳۹۵

رهیافته پرتغالی : بعد از گذشت دو ماه از مسلمان شدنم باحجاب شدم

۰۲ مرداد ۱۳۹۵

گفت و گو با رئیس موسسه تحقیقاتی امیرالمومنین

۰۱ مرداد ۱۳۹۵

اولین هدف از ساخت بی مرز با حجاب؛ شکر نعمت اجرای احکام اسلام در جامعه

۳۱ تیر ۱۳۹۵

در اتریش انجام دادن کارهای فرهنگی بسیار مشکل است

۳۱ تیر ۱۳۹۵

اندیشه اسلامى در گفت و گو با پرفسور اوادو ویتراى میروویچ

۳۱ تیر ۱۳۹۵

امام را شخصیتی دیدم که از دل تورات برآمده بود

۲۹ تیر ۱۳۹۵

برای نجات جان انسان‌ها به واسطه هوش مصنوعی، پزشک شدم

۲۶ تیر ۱۳۹۵

اسلام به زن هویت داده است

۲۵ تیر ۱۳۹۵

پی نمایی که به ۹ زبان زنده دنیا ترجمه شد

۲۳ تیر ۱۳۹۵