دسته: مصاحبه

نمایش به صورت

در اتریش انجام دادن کارهای فرهنگی بسیار مشکل است

۳۱ تیر ۱۳۹۵

اندیشه اسلامى در گفت و گو با پرفسور اوادو ویتراى میروویچ

۳۱ تیر ۱۳۹۵

امام را شخصیتی دیدم که از دل تورات برآمده بود

۲۹ تیر ۱۳۹۵

برای نجات جان انسان‌ها به واسطه هوش مصنوعی، پزشک شدم

۲۶ تیر ۱۳۹۵

اسلام به زن هویت داده است

۲۵ تیر ۱۳۹۵

پی نمایی که به ۹ زبان زنده دنیا ترجمه شد

۲۳ تیر ۱۳۹۵

تازه مسلمانی ژاپنی که به دیدار شهید بهشتی رفت

۲۱ تیر ۱۳۹۵

اول توکل و توسل و در مرحله بعد تأمل و تفکر

۲۱ تیر ۱۳۹۵

نادر سلیمانی ؛ بدون توکل به خدا خودکشی کرده بودم

۱۸ تیر ۱۳۹۵

در غرب به توضیح و تفسیر قرآن نیاز است

۱۶ تیر ۱۳۹۵