دسته: اینفوگرافی

نمایش به صورت

امام علی بن موسی الرضا (علیه السلام) هشتمین آفتاب هدایت

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴

اینفوگرافیک/ حقوق اعضای بدن در اسلام

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۴

اینفو گرافی / آشنایی با حسن رحیم‌پور ازغدی

۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴

اینفوگرافی : سیر زندگی امام خمینی

۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۴

آیه گرافیک

۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۴

اینفوگرافی / مسلمانان استرالیا را بشناسید

۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۴

اینفوگرافی : سیری بر زندگی شهید ادواردو آنیلی(مهدی)

۲۹ آبان ۱۳۹۳

اینفو گرافی / کارهایی که قرائتی در ایران انجام داد

۲۲ آبان ۱۳۹۳

اینفو گرافی شهید مالکوم شباز

۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۳

اینفوگرافی (۲)/ تایم لاین زندگی «مالکوم شباز»

۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۳