دسته: رهیافتگان

نمایش به صورت

استاد دانشگاه ‘کتبس’ آلمان در حرم امام رضا مسلمان شد

۲۳ اسفند ۱۳۹۵

تشرف پروفسور آلمانی به دین اسلام

۲۲ اسفند ۱۳۹۵

خدادرکاستاریکا اززبان مهدی تازه مسلمان کاستاریکایی

۲۲ اسفند ۱۳۹۵

دختر کنجکاو آمریکایی ، امروز مادری مسلمان و مدافع اسلام

۱۸ اسفند ۱۳۹۵

رهیافته مسیحی در فاطمیه مسلمان شد و خانه اش را وقف کرد

۱۸ اسفند ۱۳۹۵

۶۷ تازه مسلمان آمریکای لاتین به حرم رضوی مشرف شدند

۱۸ اسفند ۱۳۹۵

زمانیکه پا در مسجد شهر موگان گذاشتم، اولین چیزی که حس کردم، آرامش بود

۱۵ اسفند ۱۳۹۵

طاهره تازه مسلمانی ازبلژیک

۱۴ اسفند ۱۳۹۵

۹۹٪ مسلمانان کوبا تازه مسلمان هستند

۱۳ اسفند ۱۳۹۵

من بعد از تقید به حجاب در بین مردم محبوب‌تر شدم و دیدشان نسبت به من تغییر کرد

۱۲ اسفند ۱۳۹۵