دسته: رهیافتگان

نمایش به صورت

مسلمان شدن مرد مسیحی به دعوت حضرت معصومه

۰۷ شهریور ۱۳۹۶

گزارش تصویری از تشرف به اسلام خانم « پاتریزیا مونتورفانو »، بانوی ایتالیایی

۰۲ شهریور ۱۳۹۶

قبل از آن روز من یک ژاپنی معمولی بودم…

۰۱ شهریور ۱۳۹۶

با توجه به تبلیغات سوء رسانه‌های غربی، تمایلی به شناخت این دین نداشتم

۳۱ مرداد ۱۳۹۶

من به دنبال دینی بودم که بتوان کتاب آن را یاد گرفت و قرائت کرد و به آن معتقد بود.

۳۱ مرداد ۱۳۹۶

 مسلمان شدن یکی از برادران کمال کورسل

۳۰ مرداد ۱۳۹۶

عقلانیت اعتقادات اسلام مرا به این دین جذب کرد

۲۹ مرداد ۱۳۹۶

من با نفرت از اسلام بزرگ شدم …

۲۸ مرداد ۱۳۹۶

جوان مسیحی در رشت شهادتین گفت و مسلمان شد

۲۴ مرداد ۱۳۹۶

زن تازه مسلمان: اسلام منطق دارد. در مسیحیت باید کورکورانه عقایدی را بپذیری

۲۴ مرداد ۱۳۹۶