خلاصه کتاب
نگاهی به کتاب 180 پرسش و پاسخ ایت الله مکارم شیرازی(آیا مشاهده خداوند امکانپذیر است؟)

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان ) در این قسمت از خلاصه کتاب ۱۸۰پرسش و پاسخ به موضوع قابل مشاهده بودن و یا غیرقابل مشاهده بودن خداوند پرداخته میشود.

قسمت۱۰
آیامشاهده خداوند امکان پذیر است؟

دلایل عقلى نشان مى دهد که خداوند هرگز با چشم دیده نخواهد شد چیزى که با چشم دیده مى شود داراى مکان و جهت ماده است در حالیکه او برتراز همه اینهاست او وجودى است نامحدود و بالاتراز جهان ماده، زیرا در جهان ماده همه چیز محدود است.
در بسیارى از آیات قران از جمله آیاتى که در مورد بنى اسرائیل و تقاضاى رویت خداوند سخن مى گوید، با صراحت کامل نفى امکان رویت از خداوند شده است. دنیا و آخرت هیچ تفاوتى در این مسئله نخواهد داشت.

آیا خداوند که وجودى مافوق ماده است در قیامت تبدیل به یک وجود مادى مى شود. از آن مقام نامحدودى به محدودى خواهد گرایید بنابراین گفتارى که انسان در این جهان خدا را نمى بیند ولى مومنان در قیامت خدا را مى بینند، یک سخن غیر منطقى و غیر قابل قبول است. آیاتى مانند ” وجوه یومئذ ناضره الى ربها ناظره ” صورت هایى در آن روز پرطرا ت است و به سوى پروردگارش مى نگرد.( سوره قیامت آیه ۲۳ ) این تعبیرات مانند ” یدالله فوق ایدیهم ” دست خدا بالاى دست آنها است ( سوره فتح آیه ۱۰) جنبه کنایه دارد زیرا هیچ آیه اى از قران برخلاف حکم و فرمان خرد نخواهد بود.
امام صادق علیه السلام به معاویه بن وهب فرمود: چقدر زشت است انسان هفتاد هشتاد سال عمرکند، در ملک خدا زندگى کند و نعمت هاى او را بخورد، اما او را درست نشناسد، اى معاویه پیامبرصلی الله علیه و آله هرگز خداوند را با چشم مشاهده نکرد، مشاهده بر دوگونه است مشاهده با چشم دل و مشاهده با چشم ظاهر، هر کس مشاهده با چشم دل را بگوید درست گفته و هر کس مشاهده با چشم ظاهر را بگوید دروغ گفته و به خدا و آیات او کافر شده، زیرا پیامبرصلی الله علیه و آله فرمود هر که خدا را شبیه خلق بداند کافر است ( معانى الاخبار بنابه نقل ۸ ص۲۶۸ )
و در روایت دیگرى امام صادق فرمودند. منزه است خداوند از چنین چیزى بسیار منزه است.
“ان االابصار لاترک الا ماله لون والکیفیه والله خالق الوان والکیفیات”. چشمها نمى بیند جز چیزهاى را که رنگ و کیفیتى دارند در حالیکه خداوند آفریننده رنگها و کیفیت است. ( نور الثقلین جلداول ص ۷۵۳ )
جالب اینکه امروز این مطلب بر ما روشن شده که خود جسم هرگز دیده نمى شود بلکه همواره رنگ آن دیده مى شود و اگر جسمى هیچگونه رنگ نداشته باشد هرگز دیده نخواهد شد. ( تفسیر نمونه ۳۸۱/۵)

بخش های دیگر از کتاب۱۸۰پرسش و پاسخ را بخوانید؛

بخش۱: (انگیزه و نیاز انسان برای خداجویی) 

بخش۲: (چرا ذات پروردگاررانمى توان درک کرد؟)

بخش۳: (آیا آفریدگار هم آفریدگاری دارد؟) 

بخش۴: (چگونه دین فطری است؟) 

بخش۵: (ناممکن بودن تعدد خدایان، معنی لقاء الله، وجه الله،ثارالله، یدالله چیست؟) 

بخش۶: (خداوند سمیع و بصیر، جمال و جلال خداوند،محبت خدا نسبت به بنده) 

بخش۷: (اراده خداوند، سخن گفتن خدا، خشم خدا،اسم اعظم)

بخش۸: (مفهوم مکر درباره خدا، تقاضای رویت خدا توسط موسی،عرش خدا و عالم ذر چیست؟)

بخش۹: (هدایت و ضلالت از سوی خدا به چه معناست؟) 

تنظیم و پیاده سازی خدیجه سادات علوی– گروه تحقیقات سایت رهیافته (وابسته به انجمن شهید ادواردو آنیلی)

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه

لطفا دیدگاه خودتون رو بیان کنید: